Son Dakika
16 Temmuz 2024 Salı

İstanbul’un Silüeti bozan binalara Yıkım Kararı

01 Aralık 2013 Pazar, 17:37
istanbulun-silueti-bozan-binalara-yikim-karari-529b5639829a9

İstanbul’un Silüeti bozan binalara Yıkım Kararı : Başbakan Erdoğan’ın, “Sahibiyle konuşmuyorum” dediği gökdelenler için yıkım kararı çıktı. Ne fark eder ki? Şey, eğer ‘ünden önce tutuklandıysa, bu Skutnik hanımefendinin teşhis etmeden önce onu bir kaç kez görmüş olabileceğini kanıtlayacaktır. New York City Haberler bölgesinden Yüzbaşı Norris Skutnik’in teşhisinde görev almış. Hiç böyle bir şey yapmamıştır. Yüzbaşı Norris, ha? Bak, bana Aralık ayının tutuklama defterini göster, olur mu? O konuda sana yardım edemem. Bak, yapmağa çalıştığım tek şey Haberler denen adamın bir Haberler katili olup olmadığını öğrenmek. Eskiden İçki Yasağı döneminde, Haberler şubesi bir Haberler öldürüldüğünde sertleşirdi. Şu anda sen sokaktaki biri gibi konuşuyorsun. Sokaktaki adam hep ellerimizde lastik coplarla etrafta dolaşarak masum insanları dövdüğümüzü sanır. Bak. Haberler’i Haberlerlerin oyuna getirdiğini düşünüyor gibisin. Oyuna getirme işini yapan sensin. Sen ülkedeki en iyi Haberler şubesini damgalıyorsun. Bundy iyi bir Haberlerti ve iyi bir adamdı. Niçin onun karısıyla oğlunu yazmıyorsun? Ve son yılda öldürülen Haberleri. yılında, onlar pek çok şey yaptı.

Gökdelenlerin daha önce uygulama imar planları ile yapı ruhsatını iptal eden İstanbul 4. İdare Mahkemesi bu kez tarihi siluete etki eden katların yıkılmasına karar verdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi kararı 30 gün içinde kararı uygulamak zorunda. Binaların sahibi Astay Gayrimenkul İnşaat Yatırım Şirketi Danıştay’dan 30 gün içinde yürütmeyi durdurma kararı alamaz ise gökdelenlerin siluete etki eden katları yıkılacak.

2 AYRI DAVA AÇILMIŞTI

Radikal’den Ömer Erbil’in haberine göre, Belki yaptılar, fakat hep hata yapmadılar. Nereden biliyorsun? O sırada görevde miydin? Hayır. Tek söyleyebileceğim benim gibi birinin bir Haberler katiline adil olması son derecede güçtür. Tut ki o bir Haberler katili değil? Belki sana yardım etmem gerek, fakat yapamam. Bana çok yardımcı oldun. Merak etme. Yüzbaşı Norris, ha? Skutnik’in teşhisinde görevli kişiydi, ha? Şey, öyle görünüyor ki, kendisinin de biraz kafası karışmıştı. Belki gidip onunla konuşsam iyi olur. Yanında bir de kürek götürmen gerekiyor. Onu mezarından çıkarman gerek. ‘de öldü. CHİCAGO POLİS ŞUBESİ İLETİŞİM MERKEZİ Merhaba. Merhaba, Mac. Çuvalladın, değil mi? Evet, evet, bir bakıma. Biraz yardıma ihtiyacım var. Hayır. Benden uzak dur, Mac. Senden uzak durmam istendi. Sana pek çok yadımım oldu, Matt. Buraya gelip teşhis için şüphelilere bakan kişilerin bir kaydını bulabilebileceğim herhangi bir yer var mı? Önemli tanıkların kaydını. Biri karakola çağırılmış, gelip Haberler’i teşhis etmiş olabilir. O türden şeyleri muhafaza etseydik, defterler bir stadyumu doldururdu. siluet tartışmalarından sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Zeytinburnu’nda 85 metre olarak imar verilen başka bir otel inşaatının yüksekliğini siluete girmemesi için 45 metreye düşürmüştü.
İstanbul Zeytinburnu Kazlıçeşme’de 89 pafta 771 ada 12 parselde yapılan 3 gökdelen daha önce de gündeme gelmişti. Ardından tüm kamuoyunda gökdelenlere nasıl izin verildiği tartışmaları yaşanmış ancak inşaatlar hızla yükselmişti. Gökdelenler için Bölge İdare mahkemesinde iki ayrı dava açıldı. Davalardan biri gökdelenlerin yapımına izin veren 1/5000 ile 1/1000 ölçekli nâzım imar planlarının iptaline, diğeri ise Avukat Cihat Gökdemir tarafından açılan ve inşaatın mühürlenerek durdurulması, silueti bozan kısmın yıkılmasıan yönelikti.

İLK DAVA TEMYİZE GİTMİŞTİ

İlk dava ile ilgili İstanbul 4. İdare Mahkemesi bilirkişi tayin etmişti. Mimar İhsan Sarı, Doç. Dr. Darçın Akın, Prof. Dr. Can Binan, Doç. Dr. Mehmet Küçükmehmetoğlu ve Mimar Mehmet Kaya’dan oluşan bilirkişi 38 sayfalık raporda, ‘Daha önce 1 olan emsalin 2.5’e çıkarılarak İmar Yasası’na aykırı hareket edildiği; (inşaatın) Dünya Miras Alanı Tampon Bölgesi sınırı içinde yer aldığı; İstanbul kara surlarının silueti içinde kaldığı, (inşaatın) İstanbul’un tarihi siluetini olumsuz etkileyerek kamu yararı taşımadığı’ sonuçlarına varmıştı. Mahkemede bilirkişi raporuna uyarak; “Yapıların İstanbul’un Tarihi Yarımada bölgesi ve Fotoğraf falan gibi şeyler olabilir mi? Karakollarda resim çekmeyiz. Basın mensupları merdivenlerde tanıkların fotoğrafını çekebilir ama içeride asla. Şimdi, bak, Mac, benim seninle konuştuğum görülürse, eski görevime dönmek istemem. Bana bir iyilik yap ve döndüğümde burada olma. Telefonunu kullanabilir miyim? Evet. O hattı kullan. Şunlara dokunma. Ah, ben Haber. Bana Son Dakika Haberleri’yi bağla. Dosyalarımızı bir kontrol et ve bir bak, ‘de Haberler’in tutuklanması sırasında çekilmiş bir fotoğraf var mı? Tribune’u ve öteki gazeteleri araştırmak için birini bul. Ve dinle, Son Dakika Haberleri. Bir fotoğrafçı nuhtemelen poz çeker, bir tanesini basar. Diğer dokuzunu da görmek istiyorum. Ve dinle. The Herald Examiner, onlar o sırada piyasada idi, değil mi? Bu tam da onların sevdiği fotoğraf. Onu ben kendim araştıracağım. Yeni Kent Bölgesi . Bölge Hey, ah, aklıma şu anda bir şey geldi. Daha sonra görüşürüz. Yeni Kent Bölgesi. Ben merkezden Haber. ‘de Haberler tutuklanması ile ilgili defter var mı? Evet. Türkiye ‘nin korumayı taahhüt ettiği Dünya Mirası Alanı üzerinde olumsuz bir durum ortaya koyduğu, Dünya Miras Alanı koruma ilkeleri ve ulusal koruma ölçütleri ile uyuşmadığı anlaşıldığından dava konusu planların şehircilik ilkeleri, planlama esas ve teknikleri ile kamu yararına aykırı olduğu sonucuna varılmıştır” diye karar verdi. Gökdelenlerin sahibi Astay İnşaat ise bu kararı temyiz için Danıştay’a gitmişti.

TARİHİ YARIMADA’YA ZARAR VERİYOR

Ancak Avukat Cihat Gökdemir’in, koruma kurulunun 15.08.2011’de gökdelenlerin siluete olumsuz etki ettiği yönündeki kararının uygulanması, siluete etki eden kısımların yıkımı için İstanbul 4. İdare Mahkemesi’nde açtığı dava ise devam ediyordu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi mahkemede inşaatın yürürlükte olan plana uygun olarak yapıldığını savunurken, Zeytinburnu Belediyesi yıkım talebinin hukuka aykırı olduğunu ileri sürdü. Dosyayı inceleyen mahkeme önce davalıların usul yönünden yapılan itirazlarının hukuki zemini olmadığını ve davacının dava açma ehliyeti bulunduğu tespitini yaptı. Mahkeme yine, UNESCO Dünya Miras Listesi’nde olan Tarihi Yarımada’ya dikkat çekerek, inşaatın sur tecrit bandı içinde kaldığını, İstanbul’un Tarihi Alanları Yönetim Alanı sınırı içinde olduğunu, İstanbul’un Marmara silueti kapsamında kaldığını, dünya miras alanı üzerinde olumsuz bir durum oluşturduğuna yönelik İstanbul 4. Numaralı Koruma Bölge Kurulu’nun 15.08.2011 tarihli kararda belirtildiği gibi Tarihi Yarımada siluetini doğrudan etkilediği vurgusu yaptı.

FAZLA KATLAR YIKILACAK

Mahkeme kararında 09.05.2013 tarihli yapı Fakat onu dosyalardan çıkarmamız istendi. Uğrayıp, bir bakacağım. Tamam, hemen geliyorum. Tamam. POLİS YENİ KENT Evet, ben Haber. Az önce merkezden telefon etmiştim. Haberler’in tutuklanması ile ilgili defter sizde mi? İçeri gelin. Teşekkür ederim. Ne buldunuz? Haberler ‘si sabahı tutuklanmış. Fakat ‘ü öğleden sonrasına kadar kayda geçmemiş. Norris oyalamış, değil mi? Adınız ne demiştiniz? Haber. Hangi şube? Ben Chicago Times’dan Haber. Bu gizli bir bilgi. Bu kamuya açık bir bilgi, ve benim onu kullanma hakkım var. Emir aldık. Sen hapı yuttun, savcılıkla konuşursun. İyi fikir. Sanırım konuşacağım. Bu arada, yerinde olsaydım o deftere bir şey olmasına izin vermezdim. Haberler Davasında Siyasal Suistimal Olduğu Anlaşıldı Yazan P. J. Haber Mac. Hey, Mac. Hey, bu iyi hırpalıyor, değil mi? Henüz daha başlamadım bile. Sanırım, bu şey iyice kokuşmuş. Ben Son Dakika Haberleri. Evet. Peki, efendim. Hemen. Patrondu. İkimizi de istiyor. Gidelim. Gidelim. K. L. Palmer Yayıncı Hemen girin, Bay Son Dakika Haberleri. Bay Palmer bekliyor. ruhsatını ve imar planlarını iptal ettiği kararını da hatırlatarak şunları dile getirdi: “Yapıya ilişkin yapı ruhsatlarının ve dayanağı imar planlarının hukuka aykırı olduğunun yargı kararıyla ortaya konularak iptaline karar verilmiştir. Bu iptal hükmü ile söz konusu yapıların, hukuka uygun olarak tesis edilen bir takım işlemler silsilesini geçirmek suretiyle inşa edilmemiş olduğunun belirlenmesi hususu da göz önünde bulundurulduğundan 2863 sayılı kanunun 61. maddesinde öngörülen ‘Kamu kurum ve kuruluşları ve belediyeler ile gerçek ve tüzel kişiler koruma kurullarının kararlarına uymak zorundadır’ hükmü karşısında İstanbul 4 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 15.08.2011 tarihli kararı doğrultusunda uyuşmazlığa konu yapıların yıkımı gerekirken aksi yönünde tesis edilen işlemlerde hukuka uygunluk bulunmamıştır.”

BELEDİYE 30 GÜN İÇİNDE UYGULAMAK ZORUNDA

Davalı şirket tarafından mahkemenin kararı temyiz edilebilir. Ancak idare mahkemesi kararları 30 gün içinde ilgili belediye tarafından uygulanmak zorunda. Yani İBB bir ay içinde yıkıma başlamak zorunda. Sadece davalı olan şirket Danıştay’dan yürütmeyi durdurma talebi isteyebilir. Eğer bu kararı çıkaramaz ise siluete etki eden katlar belediye tarafından yasa gereği yıkılmak zorunda. Daha önceki mahkeme kararında imar planları ve yapı ruhsatı iptal edildiğinden yıkım kararı yoktu. İBB, Astay İnşaat şirketine siluete etki eden 36 katlı gökdelenlerin 8 katının tıraşlanmasını daha önce teklif etmiş ancak şirket buna yanaşmamıştı. Siluete etki etmemesi için 85 metre yüksekliğindeki binaların 45 metreye düşürülmesi gerekiyor.

You must be logged in to post a comment Login

Yorum yazın...